KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dolska Design Karina Dolska

 

 

                                                                                                  1

Informacje ogólne

 

   Właścicielem sklepu internetowego „Dolska Design Karina Dolska” jest Karina Dolska. Kiekrz, ul. Ptasia 51,

62-090 Rokietnica

   Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową dodatków ślubnych, komunijnych, ozdób do włosów, półproduktów biżuteryjnych

oraz artykułów wystroju wnętrz.

Adres mailowy: dolskadesign@wp.pl

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy sklepem, a Klientem

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu, Klient może zgłaszać na adres mailowy:  dolskadesign@wp.pl

 

 

2

Zamówienia

   Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów ze sklepu jest akceptacja regulaminu podczas składania zamówienia. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu zakupów.

Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

Zamówienia można składać w następujący sposób:

1.     poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,

2.     poprzez adres email dostępny na stronie internetowej sklepu,

3.     telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej sklepu

   Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

   Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.

Klient składając zamówienie deklaruje zakup określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

    Dla stron wiążące są informacje zawarte w opisie danego towaru w chwili złożenia zamówienia (cena, charakterystyka towaru, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób zapłaty oraz dostawy).

 

3

Płatności

Wszystkie ceny na stronie sklepu są podane w złotych polskich.

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce >formy płatności<.

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 Fakturę VAT wystawiamy na życzenie Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni od wystawienia paragonu (faktura jest wystawiana tylko na podstawie oryginału paragonu)

 

4

Wysyłka towaru

   Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

    W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

    W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

 

5

Reklamacje

   W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

    Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź   usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi sklep.

   Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera  klienta (kolor,  odcienie, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

   Ponieważ towar wykonywany jest ręcznie jego wygląd oraz wymiary mogą w niewielkim stopniu odbiegać od egzemplarzy prezentowanych na zdjęciach.

    Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, zobowiązuje się do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

  

6

Zasady anulowania zamówień

   Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który poprzednio odmówił przyjęcia zamówienia płatnego przy odbiorze.

   Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz sklepu lub nie zostanie dokonana kompletna wpłata na rachunek bankowy sklepu.

   Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli przesyłka nie została odebrana przez Klienta lub wróci do sklepu.

   Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia, anulowania lub nieprzyjęcia zamówienia oraz do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowego, niepełnego lub niezgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 

7

Prawo odstąpienia od umowy

   Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (dziesięć) dni od daty odstąpienia od umowy.

Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

   W terminie 14 (czternastu) dni od zwrotu towaru przez klienta, sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

   Sklep zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia odstąpienia od umowy w przypadku, gdy odesłany towar nosi ślady użytkowania.

 

                                                                                               8

Zamówienia personalizowane

Czas wysyłki towarów personalizowanych może wynieść do 14 dni.

Zamówienia personalizowane lub modyfikowane na życzenie Klienta nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz 827) zwrotowi nie podlega produkt niefabrykowany, wyprodukowany wg. Specyfikacji konsumenta lub zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb. 

Do zawarcia umowy sprzedaży towarów personalizowanych dochodzi w momencie zatwierdzenia finalnego produktu przez Klienta (w postaci zdjęć wysłanych do zatwierdzenia).

Przed realizacją indywidualnego zamówienia pobierany jest zadatek w wysokości do 30% całości zamówienia

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy anulowania zamówienia po wpłacie i rozpoczęciu prac.

 

9

Warunki zwrotu towaru

 

 Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony. Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo oraz oryginalny dowód sprzedaży tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Koszty zwrotu towaru ponosi w całości Klient.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem

 

10

Ochrona prywatności

   Dane osobowe przekazane sklepowi internetowemu podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych niezbędnych do wypełnienia  formularza zamówienia, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia klienta.

   Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

 

11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

   Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach  zostanie opublikowane na stronie sklepu na 14 dni przed wejściem w życie.

   Wszystkie zamówienia przyjęte przez  sklep do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.

 

 

12

Własność intelektualna

   Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu Dolska Design Karina Dolska (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl